thessaloniki free walking tours

sweets

SWEETS

Trigona panoramatos

Trigona panoramatos

Tsoureki

Tsoureki

Bougatsa with crema

Bougatsa with crema

Galaktobureko

Galaktobureko

kourkoubinia

kourkoubinia

Loukoumades

Loukoumades

Touloubakia

Touloubakia

Glyko tou koutaliou (different flavours)

Glyko tou koutaliou (different flavours)

Stafidopsomo (bread with raisins)

Stafidopsomo (bread with raisins)

Caprice pourakia (chocolate cigars)

Caprice pourakia (chocolate cigars)